Karakter boyutu :
YEŞİL YOL PROJESİ YEŞİLE YOLCULUK VE DOĞAYI KORUMA PROJESİDİR

YEŞİL YOL PROJESİ YEŞİLE YOLCULUK VE DOĞAYI KORUMA PROJESİDİR

Tarih 11 Temmuz 2015, 10:28 Editör reşat tula

Doğu Karadeniz Yaylalarını birbirine bağlayan, Yeşil Yol Projesi çalışmalarıyla ilgi, başta Rize’nin Çamlıhemşin İlçesinin bir kısım yaylalarında başlatılan ve ardından Türkiye’nin birçok ilinde bu yolun yapılmamasına karşı yapılan itiraz ve gösteriler üzerine bir açıklama yapan kısa adı DOKAP olan, Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem YÜCE, “Turizm master planı kapsamındaki Yeşil Yol Projesi bir kısım kamuoyunca yanlış tanımlanmaktadır.

Doğu Karadeniz Yaylalarını birbirine bağlayan, Yeşil Yol Projesi çalışmalarıyla ilgi, başta Rize’nin Çamlıhemşin İlçesinin bir kısım yaylalarında başlatılan ve ardından Türkiye’nin birçok ilinde bu yolun yapılmamasına karşı yapılan itiraz ve gösteriler üzerine bir açıklama yapan kısa adı DOKAP olan, Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem YÜCE, “Turizm master planı kapsamındaki Yeşil Yol Projesi bir kısım kamuoyunca yanlış tanımlanmaktadır. Doğu Karadeniz’in 8 ilinin önemli yayalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan yol, söylenenlerin, yazılanlarının, görsel olarak yapılan itiraz ve gösterilerin aksine bu yol projesi doğayla bütünleşen Yeşile yolculuk turizm projesidir. Bu proje kesinlikle Karadeniz sahil yoluna alternatif bir proje değildir. ”dedi.

DOKAP Başkanı Ekrem YÜCE, “Yeşile yolculuk projesi ile bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin belirlenen güzergah boyunca güvenli, konforlu bir şekilde seyahat etmesine imkan sağlayan bir turizm master planı projesidir. Yeşile yolculuk projemizle, doğası tahrip edilerek beton yığınlarına dönüşmüş şehirlerden uzaklaşmak isteyen ve yabancı turistlerin aradıkları ortamı Karadeniz eşsiz güzellikteki yayalarında bulmalarını sağlamaktır. Turizm alanlarının birbirine bağlanmasının sonucunda artacak olan turizm potansiyelinin yanında, yaylacılık kültürümüzü yaşatan yerel halkımızın ulaşımını da kolaylaştıracak önemli bir yolculuk projesidir. Yeşil yol, yeşile yolculuk projesi hedefe varma adına hızlı ulaşım sağlayacak bir yol değil aksine yavaş ilerleyen ve çevrenin daha çok algılanmasına imkân veren, bir yolculuk aksıdır. 70 km/saat yeşil yol için önerilen maksimum sürattir. Bu yolun sürat dışındaki en önemli karakteri sunduğu güven ve konfor düzeyidir. Bu güzergah üzerinde belli aralıklarla 33 adet turizm merkezi ve 5 adet kültür koruma geliştirme bölgesi bulunmaktadır. Bu yol tamamlandığında bölgede turizm için yapılacak yeni yatırımlara altyapı oluşturmak hedeflenmiştir. Ayrıca proje kapsamında yapılacak olan yatırımlarla bölge insanlarının kendi yörelerinde istihdam edilebilmesine olanak sağlanacaktır. Asla Karadeniz sahil yoluna alternatif değildir. Yaylalar arasındaki ulaşım sahil yolundan bağımsız olacak şekilde sağlanmasına yöneliktir. Bölgeyi bir bütün olarak gören ve değerlendiren tek bir turizm master planıdır. Bölgenin ekonomisinin güçlü olmasına engel taşıyan ulaşım yetersizliği, mevsim kısalığı ve gezmeye dayalı tek tür turizm bölgenin daha hızla kalkınmasına engel teşkil eden temel sorunlardır. İşte Yeşile yolculuk projesiyle bu temel sorun aşılmış olacaktır. Güzergâh üzerinde yer alan mevcut yolların iyileştirilmesi için belirli dönemlerde Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri tarafından DOKAP İdaresine proje teklifleri sunulmakta, yani yol imalat teklifleri yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır. Proje bağlı bulunduğumuz Kalkınma Bakanlığımız tarafından yayımlanan usul ve esaslara göre yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, doğal ve tarihi değerler korunmakta, yerel mimariye ve malzemelere uyum sağlanmakta, koruma, kullanma dengesi titizlikle gözetilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi ve çevreye yönelik olumsuz etkilerin asgari düzeye indirilmesi hususları aranmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgemizin sahip olduğu en önemli zenginlik olan biyolojik çeşitlilik korunağı ve bu zenginliğin ekonomiye kazandırılması için gerekli çalışmalar beraberinde hayata geçirilecektir. Yeşile yolculuk projesi yeni bir yol yapma değildir. Eski yolu, yanı var olan yolu ıslah etmek, iyileştirmek, işaretlemek ve güvenli bir yol oluşturmaktır. Yeşile yolculuk ile kontrollü, planlı ve doğaya oldukça saygılı yol güzergâhı oluşturulacak. Yayalarımızdaki kaçak ve çirkin yapılaşmalar disiplin altına alınarak önlenecektir. Kentsel dönüşüm gibi kırsal dönüşüm sağlanacaktır. Turizm merkezi ilan edilen yerler turizme açılacaktır. Çirkin yapı görüntüleri iyileştirilecektir. Mülkiyet sorunları çözülecektir. Doğaya saygılı, doğayla bütünleşmiş mini ahşap yöresel konaklama yerleri yapılacaktır. Lezzet durakları ile yöresel ürünlere sahip çıkılacaktır. Bölge halkımızı sosyal ve ekonomik olarak mutlu etmeye yönelik yapılan bu turizm mastır planı ve bir

parçası olan Yeşile yolculuk, Karadeniz bölgemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerini gün yüzüne çıkartacak ve bu güzelliklere maddi ve manevi değer katacak bir projedir. Kesinlikle doğa daha da güçlü hale getirilerek korunacaktır.” dedi. HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI


Rize Haberleri

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI