Karakter boyutu :
T.C.   RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tarih 14 Mayıs 2019, 14:56 Editör reşat tula

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. 

RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN                          

Esas No : 2019/218


Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara karan gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

t-işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gön içinde kamulaştırma İşlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adlı yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-     Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği.

3-    KamuIaştırma kanunun 14, maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz matın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği.

4-    Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

5-    Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 27/06/2019 günü saat 11:55'a bırakıldığı. Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince İlan olunur.06/05/2019

ESAS

TAŞINMAZ YERİ

ADA-PARSEL

KAML. ALAN

KİŞİ

2019/218

Rize Merkez Selimiye Köyü

0 Ada 434 Parsel

362,43 m2

AYDIN YILMAZ ve ark.

 

İLAN TARİHİ: 15.05.2019 İLAN NO:197

Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  01.07.2020
 

01.07.2020..

İzlenme: 23

   
  30.06.2020
 

30.06.2020..

İzlenme: 20

   
  23.06.2020
 

23.06.2020..

İzlenme: 51

   
  16.06.2020
 

16.06.2020..

İzlenme: 37

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar