Karakter boyutu :
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI/216

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI/216

Tarih 27 Mayıs 2019, 17:18 Editör reşat tula

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

İHALE İLANI

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Parti No

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli/ Bütçesi

Geçici Teminat % 3

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

1

Artvin ili, Yusufeli İlçesi Çoruh Vadisi YHGS Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

1.Parti 3Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

20.400,00 TL

612,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

11/06/2019

Saat 13:00

2

Artvin ili, Yusufeli İlçesi Çoruh Vadisi YHGS Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

2.Parti 3Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

20.400,00 TL

612,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

11/06/2019

Saat 14:00

3

Artvin ili, Merkez İlçesi Madenler Zeytinlik DA Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

1 Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

5.000,00 TL

150,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

11/06/2019

Saat 15:00

4

Artvin ili, Merkez İlçesi Ortaköy Saçinka DA Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

2 Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

13.600,00TL

408,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

11/06/2019

Saat 16:00

5

Artvin ili, Şavşat İlçesi Meydancık Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

2 Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

18.600,00 TL

558,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 08:30

6

Artvin ili, Yusufeli İlçesi Taşkıran Dokumacılar Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

2 Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

10.000,00 TL

300,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 09:30

7

Artvin ili, Yusufeli İlçesi Günyayla Pamukcular Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

1 Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

5.600,00 TL

168,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 10:30

8

Artvin ili, Yusufeli İlçesi Altıparmak Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

1 Adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması

8.700,00 TL

261,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 11:30

9

Artvin ili, Yusufeli İlçesi Altıparmak Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

3 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Kotasının Avlattırılması

27.900,00 TL

837,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 13:30

10

Artvin ili, Merkez İlçesi Ortaköy Saçinka Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

2 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Kotasının Avlattırılması

16.200,00 TL

 486,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 14:30

11

Artvin ili, Şavşat İlçesi Meydancık Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

1.Parti 2 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Kotasının Avlattırılması

18.600,00 TL

558,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 15:30

12

Artvin ili, Şavşat İlçesi Meydancık Devlet Avlağı Sınırları Dâhilindeki Sahalarda

2.Parti 3 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Kotasının Avlattırılması

27.900,00 TL

837,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

100,00 TL

12/06/2019

Saat 16:30

 

 

1)       Yukarıda miktarları belirtilen 12 parti halinde; 8 (sekiz) parti Yaban Keçisi (Capra hircus aegagrus ) kotasının, 4 (Dört) parti Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra) kotasının 2019-2020 Av Turizmi kapsamında avlattırılması işi 11/06/2019 Salı – 12/06/2019 Çarşamba günleri yukarıda belirtilen saatlerde ve tabloda sırasına göre, “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

2)       İhale Şartnamesi ve ekleri 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü’nün Çamlık Mahallesi Çamlık Caddesi Orköy Mevkii No:26 ARTVİN adresi ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi No:403 Rize adresinde görülebilir ve 100 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli ARTVİN Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı ARTVİN Ziraat Bankası Şubesi TR 35 0001 0001 4829 2488 8950 03 Banka İban No’lu hesabına yatırılacaktır.

3)       İhale Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi No:403 Rize adresinde yapılacaktır.

4)       İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatlerine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1.        İsteklinin Gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı cüzdanı sureti ile belgelenecek), Tüzel kişi olması halinde T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş Tüzel kişiliğe haiz olmak. (Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Bağlı Odalarca aslının aynısıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi Suretleriyle bunların noter onaylı suretleri)

2.         Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

3.        Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

4.        a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN, Yönetmelik kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

        b) İhalelere, av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla tamamlayıp kanıtlayan acenteler katılır.

 

5.         Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek;

a)        Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. (2019 Yılı onaylı)

b)       Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

c)        Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket ana sözleşmesi) herhangi birini vermek.

          Bu belgelerin değerlendirmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde, okunabilir olması ve şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gereklidir

6.        İmza sirküleri vermek:

a)        Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

b)       Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

c)        Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

d)       İSTEKLİLER adına vekâleten ihaleye katılması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

7.        İSTEKLİLERİN ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

8.        Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (2019 yılı onaylı)

9.        Gerçek kişiler ve tüzel kişilerden imzaya yetkili kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile ihale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak, Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydına dair belge getirmek.

10.     İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

11.      İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %3 ü tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunun vermek veya bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek. (süresiz banka teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. Maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir)

12.     Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır).

13.     İhale şartname ve ekleri bedeli 100,00 TL dir. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

14.     Usulüne uygun teklifte bulunmak (Teklif mektubu örneği ihale şartnamesiyle birlikte verilecektir.)

15.     İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

16.     İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

İhale komisyonunca belgeler incelenerek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale saatinde ihale odasına alınacaktır.

 

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 11/06/2019 Salı – 12/06/2019 Çarşamba günleri girilecek ihalenin saatine kadar  Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü İdare Binasında ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

İLAN OLUNUR.


İLAN TARİHİ: 28.05.2019 İLAN NO: 216


Basın - İlan

T.C RİZE İCRA DAİRESİ /388

T.C RİZE İCRA DAİRESİ /388 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

RİZE İL ÖZEL İDARESİ/384

RİZE İL ÖZEL İDARESİ/384 RİZE İL ÖZEL İDARESİ

Tüm Fotoğraflar    

  19.10.2019
 

19.10.2019..

İzlenme: 6

   
  16.10.2019
 

16.10.2019..

İzlenme: 32

   
  15.10.2019
 

15.10.2019..

İzlenme: 35

   
  14.10.2019
 

14.10.2019..

İzlenme: 34

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

Tüm videolar