Karakter boyutu :
T.C RİZE İCRA DAİRESİ /388

T.C RİZE İCRA DAİRESİ /388

Tarih 11 Ekim 2019, 15:56 Editör reşat tula

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C
RİZE
İCRA DAİRESİ
2017/436 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Rize İli, Merkez İlçesi, 134 Ada, 22 Parsel, TAŞLIDERE Mahallesi Mektep Civarı Mevkiinde tarla ve ev vasfındaki taşınmazdır.Ana taşınmaz tapuda toplamda 7026,66m2 olarak geçmekte olup, ana taşınmazda satışa konu borçulunun hissesi 418/7000'dir. Taşınmaz Rize Şehir merkezine yaklaşık 6.2 km, Rize Hopa Devlet Karayoluna ise 250m mesafede olup zemini kısmen eğimli, bina inşaatı için elverişlidir. Taşınmaz belediye imar dahilinde ve arsa vasfında kadastro parselidir. Planda Ayrık Nizam 4 kat(A-4) yapılaşmaya elverişli olan parselin yaklaşık 750m2'si park alanında; 1050m2si de TNK alanında kalmaktadır. Parselde imar yoluna terk edilecek alanlar da mevcuttur. Taşınmaz denize hakim bir mevkii ve konumda olup mahallenin merkezinde ve çevresinde yer almaktadır. Ana taşınmazın muhtesatında parsel üzerinde "A" harfi ile gösterilen kargir 3 katlı kargir bina Memiş Oğlu Kenan KARA tarafından, yine aynı parsel üzerinde “B” harfi ile gösterilen iki katlı kargir bina Salih Evlatları Memiş ve Selim KARA'lar tarafından, yine aynı parsel üzerinde "C" harfi ile gösterilen iki katlı kargir bina Kerim Oğlu Memiş KARA tarafından yaptırıldığı tapuya şerh edilmiştir. Bu nedenle ana taşınmaz üzerinde "A,B,C" harfi ile gösterilen yapıların borçlu ile bir ilgisi bulunmadığından söz konusu harflerle gösterilen binalar ve değerleri satışa konu edilmemiştir.Dolayısıyla tapunun muhtesatında "A,B,C" harfi ile gösterilen söz konusu bilirkişi raporlarında da belirtilerek özellikleri yazılı muhtesat bilgisinde yazılı konutlar satışa dahil edilmemiş olduğundan ana taşınmazda borçluya intikal eden yalnızca arsa payındaki hissesi satılacaktır.
Adresi : Rize İli, Merkez İlçesi, 134 Ada, 22 Parsel, TAŞLIDERE Mahallesi Mektep Civarı Mevkii Merkez /Rize
İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat(A-4) yapılaşmaya elverişli olan parselin yaklaşık 750m2'si park alanında; 1050m2si de TNK alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 52.250,00 TL Borçlunun hissesine düşen arsa payı değeri
KDV Oranı : %18 Borçluya Düşen Arsa Payı : 418/7000
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydmdaki gibidir.Ayrıca taşınmazın muhtesatın da;parsel üzerinde "A" harfi ile gösterilen kargir 3 katlı kargir bina Memiş Oğlu Kenan KARA tarafından, yine aynı parsel üzerinde "B" harfi ile gösterilen iki katlı kargir bina Salih Evlatları Memiş ve Selim KARA'lar tarafından,
yine aynı parsel üzerinde "C" harfi ile gösterilen iki katlı kargir bina Kerim Oğlu Memiş KARA tarafından yaptırıldığı tapuya şerhler mevcuttur
1. Satış Günü : 15/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Rize Adliyesi İç Kısım, İcra Müdürlüğü Önü Merkez /Rize
2 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Rize İli, Merkez İlçesi, 145 Ada, 8 Parsel, TAŞLIDERE Mahalle Çeşme Sırtı Mevkiinde çay bahçesi niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmazda borçlunun hissesi 1/16 olup, borçlunun hissesi olan 1/16 hissesi satılacaktır. Taşınmaz Rize Şehir Merkezine yaklaşı 6,3km,Rize -Hopa Devlet Karayoluna ise 300m mesafede olup zemini kısmen eğimli, bina inşaatı için elverişlidir. Taşınmaz belediye uygulama İmar planı dahilinde olup ve arsa vasfında kadastro parselidir. Taşınmaz denize hakim bir mevkii ve konumda olup çevresinde yerleşim alanları bulunmaktadır.
Adresi : Rize İli, Merkez İlçesi, 145 Ada, 8 Parsel, TAŞLIDERE Mahalle Çeşme Sırtı Mevkii Merkez/Rize
Arsa Payıı : 1/16 Borçluya Düşen Arsa payı oranı
İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 Kat (A-4) yapılaşmaya elverişli alan içinde olup az bir kısmı da imar yolunda kalmaktadır.
Kıymeti : 14.297,00 TL Borçlunun hissesine düşen arsa payı değeri
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir 
1. Satış Günü : 15/11/2019 günü 10:10 -10:15 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 10:10 -10:15 arası 
Satış Yeri: Rize Adliyesi İç Kısım, İcra Müdürlüğü Önü Merkez/Rize
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/436 Tlmt. sayılı dosya numarasıylamüdürlüğümüze başvurmaları gerekir.
7- İşbu satış ilanı taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı ilgililerin tümüne tebliğe gönderilmiş olup tebliğ edilemeyen ilgililer bakımından İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 11/10/2019
İcra Müdür Yardımcısı 78971 E-imzalı

İLAN TARİHİ:12.10.2019 İLAN NO:388

Basın - İlan

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm Fotoğraflar    

  21.02.2020
 

21.02.2020..

İzlenme: 19

   
  20.02.2020
 

20.02.2020..

İzlenme: 23

   
  19.02.2020
 

19.02.2020..

İzlenme: 28

   
  18.02.2020
 

18.02.2020..

İzlenme: 28

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

Tüm videolar